Новини

Първа среща по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“

На 11 и 12 феруари 2014 г., Съюзът на съдиите в България организира първата среща по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“. Проектът е финансиран от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. ССБ изпълнява инициативата в сътрудничество с Холандския съюз на съдебната власт на - NVvR, Nederlandse Vereniging voor rechtspraak.