Реч на председателя на УС на Съюза на Българските съдии Никола Георгиев

До назначилите основните действащи лица в разните „гейтове”
До гласувалите конституционните промени
До авторите и препращащите SMS
До членовете на ВСС
До всички, които не разбират (или се правят, че не разбират) за какво става въпрос*

Реч на председателя на Управителния съвет на Съюза на българските съдии Никола Георгиев (главен прокурор при Върховния административен съд), произнесена на 22 април 1933 г. при откриването на ХІV общо годишно събрание на Съюза. Събранието се провежда в големия салон на Дома на българските правници.**

Съюзът „няма да позволи да се прави политика с големия правосъден интерес за партийни интереси. Правосъдието се е раздавало и раздава само в интереса на народа. Съдийството изхожда от този народ и ще остане на поста си да пази само неговите интереси. Внушенията и пожеланията за противното са били и ще бъдат енергично отблъсквани без оглед на това от кого изхождат те”.

Коментарът е излишен. Съвпадението със събития и личности от днешния ден е историческа случайност.

 

* Припомнянето на думите на Никола Георгиев в актуално обръщение е дело на  доц. Евгени Йочев

** Съюзът на българските съдии заедно със Съюза на българските адвокати е инициатор за изграждането на Дома и основен съдружник в кооперативното дружество „Дом на българските правници”. Двата съюза предават своите библиотеки на библиотеката на Дома, за да се създаде обща библиотека на българските правници!