Из приветственото слово на министъра на правосъдието Димитър Пешев пред ХVI-то общо редовно събрание на Съюза на българските съдии (30.05.1936 г.)

              Независимостта на съдебната власт може да съществува там, където тази власт почива на един авторитет, а авторитетът трябва да се гради върху достойнството на онези, които я носят. Ако може да се говори за някои колебания и се чуват гласове в един или в друг смисъл, едно не може да се отрече, че авторитетът на съдията, като здраво завоевание на нашата общественост, съществува. И когато това се подчертава, не трябва да се забравя отговорността, която тежи винаги върху дейността на съдията, че той със своите лични качества трябва да увеличава все повече и повече силата и значението на тия два принципа – авторитет и достойнство, за да не може никой да си позволи свободата да се докосва до тях. От тази основна мисъл трябва да се изхожда, когато се разсъждава и когато се говори за дейността на колегията изобщо.

Текстът е наличен в word и pdf формат.