БИБЛИОГРАФИЯ на тру­до­ве­те на проф. д-р Живко Сталев[1]

БИБЛИОГРАФИЯ на тру­до­ве­те на проф. д-р Живко Сталев - word

БИБЛИОГРАФИЯ на тру­до­ве­те на проф. д-р Живко Сталев - pdf

Настоящата библиография е допълнен вариант (добавените работи са в италик) на публикуваната в Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев. С.: Сиби, 2005, предоставена с любезното разрешение на изд. „Сиби“.