Ричард Познър и ролята на съдията в 21-ви век

Ричард Познър

Ричард Познър и ролята на съдията в 21-ви век (Word)  
Ричард Познър и ролята на съдията в 21-ви век  (PDF)

Анотация: На 27 октомври 1981 г. президентът на САЩ Роналд Рейгън номинира проф. Ричард Алън Познър за федерален съдия в Апелативния съд на САЩ за седмия окръг. След проведеното изслушване Сенатът утвърждава номинацията на 24 ноември 1981 г. През следващите близо тридесет и шест години от встъпването си в длъжност (от 1 декември 1981 г. до 2 септември 2017 г.) съдия Познър продължава да изпълнява дълга си както към академичната общност, така и към съда, в който правораздава.

Един от най-продуктивните автори в историята на правната наука в САЩ, съдия Познър преподава първоначално в юридическия факултет на Станфордския университет, а впоследствие и в Чикагския университет, където и до днес продължава да води курсове. В дългогодишния си академичен и съдебен път съдия Познър е автор на повече от три хиляди и триста становища, на шестдесет и шест книги, на стотици статии и публикации в специализирани блогове.

Един от първите изследователи на икономическия анализ на правото, проф. Познър публикува едно от най-влиятелните изследвания върху взаимодействието между правото и икономиката – Economic Analysis of Law (в своето последно девето издание, публикувано през 2014 г., ISBN: 1454833882). Сред академичното му творчество може да се открият изследвания върху начина на мислене на съдиите (How Judges Think, ISBN: 0674048067), правото и литературата (Law and Literature, ISBN: 9780674032460), сексуалността (Sex and Reason, ISBN: 9780674802803), импийчмънта на Бил Клинтън (An Affair of State, ISBN: 9780674003910), преброяването на бюлетините в изборите за президент през 2000 г. (Breaking the Deadlock: The 2000 Election, the Constitution, and the Courts, ISBN: 9781400824281), а след 11 септември 2001 г. -  националната сигурност на САЩ (Not a Suicide Pact: The Constitution in a Time of National Emergency, ISBN: 9780195304275).

През 2017 г. проф. Познър публикува две книги относно проблемите на федералното съдопроизводство. Първата представя проблемите на федералната съдебна система в нейната цялост (The Federal Judiciary: Strengths and Weaknesses, ISBN: 9780674975774). Критичен към Върховния съд на САЩ и неговата политизация, още през 2013 г. съдия Познър посочва, че самият метод на функциониране на Върховния съд с допускане до разглеждане на жалбите е неправилен. Съдията трябва да решава делата, които пристигат в съда, а не сам да определя кои дела заслужават да бъдат разгледани (http://www.thedailybeast.com/how-i-write-richard-posner).

Втората, публикувана едва седмица след пенсионирането му, е отражение на неговия бунт против федералната съдебна система и собствените му колеги, които отказват да предоставят необходимото съдействие на лицата, които се защитават сами, без да използват правна помощ (Reforming the Federal Judiciary: My Former Court Needs to Overhaul Its Staff Attorney Program and Begin Televising Its Oral Arguments, ISBN: 1976014794).

Раздялата на Познър със съда е продиктувана от принципни съображения. Независимо от възникналите противоречия, дирята, която оставя върху правораздаването и академичния живот, е неоспорима. В изявлението си по повод решението на съдия Познър да се пенсионира (повече от десетилетие след достигането на изискуемата по закон 65-годишна възраст) председателят на федералния Апелативен съд за седмия окръг посочва, че богатото творчество на проф. Познър покрива почти всяка правна тема, за която може да се сети човек, а ролята му за развитието на съда е неоценима.

В интервю за вестник „Ню Йорк Таймс“ съдия Познър разкрива основите на прагматичния си подход към правото с признанието, че съвсем малко се интересува от законите и конституционните разпоредби. Делото е спор, а първото нещо, което трябва да си зададе съдията, разглеждащ спора, е кое е разумното разрешение (https://www.nytimes.com/2017/09/11/us/politics/judge-richard-posner-retirement.html).

Статията, която публикуваме в превод с любезното разрешение на проф. Познър, е част от неговите изследвания върху дейността на съдията според правната теория (Overcoming Law, ISBN: 8175346361; How Judges Think, ISBN: 0674048067). Скептичен към академичния прочит на съдийската професия, проф. Познър представя анализ върху ролите, които правните школи приписват на американския съдия, като утвърждава собствения си прагматичен подход в правораздаването.

Ключови думи: ролята на съдията, формализъм, поведенчество, прагматизъм, стимули на съдийското поведение, стратегическо правораздаване, поправително правосъдие, Аристотел, Ян Дойч, Теодор Адорно, Гордън Алпорт, Джеръм Франк