Поръчителството безвъзмездна сделка ли е?*

проф. Венелин Ганев

Поръчителството безвъзмездна сделка ли е? (word)

Поръчителството безвъзмездна сделка ли е? (pdf)

Анотация: В статията проф. Ганев критикува тезата за безвъзмездния характер на договора за поръчителство, застъпена от Върховния касационен съд в решение № 448 от 11 май 1929 г. Като контрапункт на мотивите на съда, които проф. Ганев определя като „шаблонни“, са посочени редица аргументи, обосноваващи тезата за поръчителството като възмезден акт. Авторът тръгва от въпроса за същността на правната безвъзмездност, от дарението като един основен ориентир на безвъзмездността, за да поясни, че при поръчителството дарствени преживявания и намерения не присъстват нито по отношение на кредитора, нито по отношение на длъжника. В статията се откриват и редица примери от доктрината и практиката в чужбина, които идват да защитят изложеното от  проф. Ганев за правната същност на поръчителството, която се определя от възмездния характер на тази сделка.

 Ключови думи: поръчителство, възмездна сделка, безвъзмездна сделка, дарствени преживявания, пряко дарение, непряко дарение, регресни искове, облага, кредит.

 

* Публ. в „Юридически архив“, г. I (1929-1930), № 1, с. 14-35. Статията се публикува с любезното разрешение на внуците на проф. Ганев – д-р Венелин Ганев и д-р Георги Ганев, за което сайтът „Съдебно право“ благодари.