Развой на българското наказателно право от Освобождението на България до днес*

Развой на българското наказателно право от Освобождението на България до днес (pdf)

 проф. Никола Долапчиев**

Анотация: В статията проф. Долапчиев прави общ преглед на шестдесетилетното развитие на наказателното законодателство на Следосвобожденска България. Наследила архаичния Отомански наказателен кодекс, България прави опити да възприеме всички модерни законодателни образци в наказателното право на Запад. В хода на историческите перипетии обаче законодателят ни прибягва към извънредни мерки и към крайни отклонения от обикновеното наказателно законодателство. Статията завършва с оптимистична надежда за реформа на наказателния закон в модерен европейски дух.

Ключови думи: наказателен закон, общо наказателно законодателство, странично наказателно законодателство, извънредно наказателно законодателство, военно-наказателно право, система на наказанията, реформа

* Публикувано в Юбилеен сборник „60 години българско правосъдие (1878-1941)“. С., Министерство на правосъдието, 1941, с. 63-72.

** Биография на проф. Долапчиев е достъпна тук: http://www.sadebnopravo.bg/dolapchiev-bio/.