ЦЕНАТА НА НЕВЕДЕНИЕТО: КОНСТИТУЦИОННИЯТ РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ ПУБЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪДИЛИЩАТА[1]

ЦЕНАТА НА НЕВЕДЕНИЕТО:

КОНСТИТУЦИОННИЯТ РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ ПУБЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪДИЛИЩАТА[1]

 Стивън Дж. Шълц*

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗДАНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЯТА

25 август 2017 г.

(текстът и номерацията на страниците не са оконачателни)

Предстоящо издание в „Правен журнал“ на Джорджтаун. Да се цитира така:

 Stephen Schultze, Note, The Price of Ignorance: The Constitutional Cost of Fees for Access to Electronic Public Court Records,106 Geo. L.J.

(предстояща публикация през 2018 г.) (27 август 2017 г., проект)

 https://ssrn.com/abstract=3026779

Цената на неведението (pdf)

АнотацияФедералната съдебна власт в САЩ е създала система за Обществен достъп до електронни съдебни документи (PACER). Таксите за нейното използване обаче правят достъпа до документи практически недостъпни за много членове на обществото. Авторът на статията защитава позицията, че моделът „такса на страница“ ограничава конституционно защитените права. Обществото има интерес от безплатен електронен достъп до документите на федералните съдилища. Свободният електронен достъп до документите на федералните съдилища ще повиши разбирането на закона от обществото, наред с прозрачността и легитимността на съдилищата. Свободният достъп до електронни документи на съдилищата е конституционно необходим елемент от структурата на съвременната съдебна система.

Ключови думи: съдебни такси, електронно деловодство, достъп до електронни документи, прозрачност, САЩ, федерална съдебна система, Public Access to Court Electronic Records, PACER.

[1]Превод: Боян Велчев, докторант във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и Мартин Бъбаров, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“. 

*Стивън Шълц е докторант по право в Юридическия център на Университета„Джорджтаун”,  който очаква да завърши през 2018 г. Авторът би искал да благодари на Дейвид Владек, Питър Уин, Питър Мартин и Карл Маламуд. Мненията, изразени тук, са на автора. © 2017, Stephen J. Schultze.