Виктимология и възстановително правосъдие

Наказание или траур?

Няма нищо случайно в това, че абсолютната теория за наказанието вече не е на мода и че господстващо положение днес заемат теориите от утилитарен тип, които разглеждат стаданието като средство за лечение или за възпиране от извършване на престъпление. Това, което говорят за нас, е съвършено вярно – нашето общество е общество на пресметливи, практични индивиди, дълбоко свързани с предлагането и търсенето на стоки с цел извличане на максимални лични изгоди. Ние имаме една отдалечена от нас демокрация, която напълно съответства на отчуждената от нас наказателна система, предопределена да обслужва едно голямо общество, използващо тахометър, за да определи цената на всички постъпки.

Думи за думите

Наименованията са важни.
Наименованията оказват въздействие върху действията.
Наименованията създават очаквания.
Наименованията могат да служат за прикритие – да скрият част от истината за онова, което всъщност се е случило.

Понятието „възстановително правосъдие“ се използва като основно понятие в тази сфера. Може да се срещне в документи на ООН, в документи на Европейския съвет, в статии и книги. Понятието се промъква и в други езици – непреведено.

За мен това е лош избор на терминология.
Най-лошата част от избора на думи е думата „правосъдие“.Това ни води директно в институцията на правото.

Какво научихме от германските затвори

от Николас Търнър и Джереми Травис

Посещение на американска делегация и проверка на условията на някои от затворите в Германия

Употребата на възгледите на проф. Нилс Кристи [1] за „идеалната жертва“: как "лъвовете" се превръщат в "стадо"

Представяме Ви превод на статията на Кристин Швобел-Пател от сайта http://criticallegalthinking.com. Публикуваме превода с разрешението на автора.

Представяне на опита на щата Колорадо в прилагането на възстановителни подходи за справяне с последиците от някои нарушения и престъпления

Възстановителните подходи в правосъдието са система от ценности, принципи и философия. Фокусът на  тази система са взаимоотношенията, уважението към достойнството на жертвата и извършителя, отговорността, възстановяването от травмата и реинтеграцията. Чрез използването на различните възстановителни подходи се установяват и се укрепват връзките и отношенията между всички страни, засегнати от престъплението. Опитът на щата Колорадо е добър пример за това как ценностите на възстановителното правосъдие могат да бъдат реализирани в конкретни инициативи, осъществявани с подкрепата на щатските власти, местните общности и гражданите. Информацията може да бъде полезна в дискусиите и търсенията за стимулиране на възстановителните подходи в правосъдието на България.

Среща-дискусия с проф. Нилс Кристи от 29 април 2014г., гр. София

На 27.05.2015 г. в Осло почина проф. Нилс Кристи, с когото за наша радост имахме честта да се срещнем, да разговаряме и да споделяме идеи за хуманизирането на способите и средствата за превенция на престъпността. За проф. Кристи тези идеи нямат нужда да бъдат защитавани с числа, защото всъщност са безалтернативни - насилието и умишленото причиняване на болка, дори с легитимацията на държавата, по дефиниция не могат да постигнат справедливост.

Проф. Кристи е един от най-забележителните криминолози на нашето време, автор на 15 книги и множество публикации, които са преведени на над 20 езика.

Същност на наказанието

Публикуваме лекцията на проф. Нилс Кристи „Същност на наказанието“, проведена на 28 април 2014 г. в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Събитието бе организирано от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите в България, Българската асоциация по криминология и Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. На лекцията присъстваха близо 300 души. Статии на известния норвежки криминолог може да откриете в рубриката "Виктимология и възстановително правосъдие"

Процесуална справедливост за жертвите от престъпления

На 27.02.2015 г.  в Съдебната палата в гр. София Съюзът на съдиите в България и Българска асоциация по криминология организираха среща-дискусия с проф. Ян ван Дайк на тема „Процесуална справедливост за жертвите на престъпления“. На срещата присъстваха над 50 човека, сред които г-жа Вергиния Мичева (зам.-министър на правосъдието), г-н Калин Калпакчиев (ВСС), върховни съдии и магистрати от всички нива на съдебната система, криминолози, преподаватели, социални работници, адвокати, студенти, психолози.

Правосъдие в условия на преход

Статията "Правосъдие в условия на преход" ще бъде включена в предстоящия брой на "Съдийски вестник", посветен на възстановителното правосъдие. Н. пр. посланикът на Кралство Нидерландия г-н Том ван Оорсхот споделя личните си наблюдения за процесите след апартейда в ЮАР в периода 1992-1996 г., когато е работил като дипломат в Посолството на Кралство Нидерландия в Претория. Статията отразява неговите лични впечатления, които не обвързват Посолството на Кралство Нидерландия.

Конфликтите като собственост

Настоящата статия е основополагащият текст на Нилс Кристи за възстановителното правосъдие. Сигурно затова в него той дава много информация за изворите на интелектуалното и етично вдъхновение за неговата критическа криминология. От предишните публикации в „Култура” знаем за влиянието, което оказват Зигмунт Бауман и Хана Арендт в разбирането му за обезличаващото и отчуждаващо влияние на институциите върху хората, което се превръща в основен антисоциален фактор. В „Конфликтите като собственост” Кристи споменава още двама от своите учители – Иван Илич и Пауло Фрейре. Общото за тях е чувствителността им към властта, критиката към хегемонията и господството на институциите, предрешени като „прогрес”, „професионализъм”, „технологии”, както и убедеността им, че диалогът е основа на човешката общност (древна и настояща) и на човешката същност въобще.