Димитър Тончев

Защитна реч на Димитър Тончев пред третия държавен съд

"Защитителната реч" на Димитър Тончев представлява публикуван вариант на първата част на речта на бившия министър Тончев пред Третия държавен съд, организиран от правителството на Александър Стамболийски над правителствата по времето на войните (1913-1918).