Д. Тодоров

Бюджет на Министерството на правосъдието от Освобождението до сега [1]

Първият бюджет на княжество България представлява две сметки, съставени на руски език – едната за приходите, а другата за разходите, и се отнася за времето от 1 март 1879 г. до 1 март 1880 г. Той е утвърден от руския комисар в България – генерал-адютант княз Дондуков-  Корсаков.