Капка Костова

Приносът на Съюза на съдиите в България в изграждането на благотворна среда за независима съдебна власт в България

Слово на върховния съдия Капка Костова, един от основателите на Съюза на съдиите в България през 1997 г., по случай 20 години от създаването му