Надя Данова

Фpaгмeнти от историята на изграждането на правната култура при българите

Нашето внимание ще бъде фокусирано върху период, през който основната част от населените с българи земи са включени в пределите на Османската империя. В края на ХVІІ и през ХVІІІ век в резултат на политическите сътресения на Балканите в пределите на Хабсбургската империя се преселват множество българи от Северозападна България. Многолюдни български колонии се формират и в автономните Дунавски княжества и Южна Русия. Представителите на българската диаспора играят важна роля в стопанските и културни контакти между Балканите и Централна Европа, като естествено имат своя съществен дял в трансфера на правни знания