Петър Пешев

Видни български юристи

Представяме биографията на видния български юрист – прокурор, съдия, преподавател по право, Иван Христов Касабов, репресиран по време на управлението на Стефан Стамболов заради отстояването на професионалната си независимост като прокурор при ВКС, събрана от Петко Добчев в сборника “Върховен касационен съд 1880-2005”, изд. Сиби, 2005 г., и в спомените на съвременника му д-р Петър Пешев, публикувани в “Летопис на Българската академия на науките за година 1911”, 1914.

Спомени от процеса на митрополит Климент

Процесът на митрополит Климент е една важна страница от новата ни история, която трябва да се отбележи. Тоя процес, единствен по рода си у нас, е интересен не само за биографията на самия Климент, който игра видна роля в обществения ни живот, като писател, обществено-политически деец и управник, министър, но и за събитията, които са свързани с процеса, както и за характеристика на правосъдието в онова време и за изучване партийните и политическите ни нрави.