Политическите процеси

Процесът срещу митрополит Климент. Печални страници от печална действителност

Тази случка не е нищо друго, освен прелюдия, ако не и първообраз на онова събитие в Търново, което докара страдания и затвор на Климент. Липсва само един Ганю Чолаков, защото, вижда се, че и един осъден и  обезправен човек като Енчев не се е решил в своята извратеност да отиде до там, додето отива възпитаника срещу своя благодетел. И поради това процесът срещу Климент добива по-малко правно, дори и политическо значение, отколкото морално. Той иде да ни покаже, докъде може да падне барометъра на българската нравственост, когато се намери под налягането на една силна власт, и как признателността за сторена услуга се обръща във вражда, щом благодетелят се окаже слаб пред безогледните домогвания на едно управление, готово да възвиси по служебната йерархия на българската държава всеки, който като Петер Шлемил на Шамисо е в състояние да продаде и сянката си на дявола

Спомени от процеса на митрополит Климент

Процесът на митрополит Климент е една важна страница от новата ни история, която трябва да се отбележи. Тоя процес, единствен по рода си у нас, е интересен не само за биографията на самия Климент, който игра видна роля в обществения ни живот, като писател, обществено-политически деец и управник, министър, но и за събитията, които са свързани с процеса, както и за характеристика на правосъдието в онова време и за изучване партийните и политическите ни нрави.