Donald P. Kommers

Представяне на Федералния конституционен съд

Ако обществената и политическата стабилност в демократичната държава предполага ефективен контрол за конституционосъобразност, то жестоката нестабилност на германското общество през първата половина на 20-ти век свидетелства за недостатъците на ранните проявления на германския конституционализъм и неговите механизми за конституционен контрол, на който са били основани няколко конституционни системи