Доклад от второ работно посещение в гр. Хага, Нидерландия

Настоящият доклад обобщава впечатленията и информацията, натрупани  по време на второто работно посещение в гр. Хага, Кралство Нидерландия в периода 26 – 29 май 2015 г. Посещението е дейност по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансирано от Правителството на Кралство Нидерландия. Във визитата участваха 6-ма български съдии от различни нива в съдебната власт.

Доклад от работно посещение в гр. Хага, Нидерландия

Между 10 и 14 юни 2014 г. работна група на Съюза на съдиите в България посети Кралство Нидерландия с цел обмяна на опит и добри практики по основни за съдебната власт въпроси. Работното посещение е част от изпълнението по проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия.

Доклад от работното посещение (или в прикачения файл)

Първа среща по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“

На 11 и 12 феруари 2014 г., Съюзът на съдиите в България организира първата среща по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“. Проектът е финансиран от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. ССБ изпълнява инициативата в сътрудничество с Холандския съюз на съдебната власт на - NVvR, Nederlandse Vereniging voor rechtspraak.