Личната защита по дисциплинарното производство на съдия Мирослава Тодорова

Публикуваме личната защита по дисциплинарното производство на съдия Мирослава Тодорова, защото поставените в нея въпроси засягат проблеми, които са важни за професионалните дебати не само сред съдийското съсловие, но в цялата юридическа общност. Приканваме всички колеги, които имат писмена комуникация със съдийската колегия или пленума на ВСС и искат да я споделят, защото считат, че е от значение за утвърждаване на стандарти за ефективно, справедливо и прозрачно администриране на съдебната власт и съдиите, да ни я изпратят, за да я публикуваме. Това е от значение както за разширяване на кръга на юристите, които се включват в професионалните дебати, така и за съхранение на институционалната ни памет и съдебна история. Повишаването на общата информираност за проблемите на съдиите, дейността на кадровия орган и председателите на съдилищата ще разшири възможностите ни за разбиране на същинските проблеми и за търсене на решения в обществен интерес. Дебатите са част от жизнеността на всяка самоуправляваща се общност и не могат да попречат на справедливостта на административните и съдебни процедури, защото никое администриране и правораздаване не се осъществява в обществен вакуум.

Целият текст на становището може да откриете тук.