Международно частно право

Неоснователното обогатяване в международното частно право

Представяме статията "Неоснователното обогатяване в международното частно право" от Деян Драгиев, публикувана за първи път в сп. „Търговско право“, 1/2015 г.

Международната компетентност на българския съд да обезпечи бъдещ иск, по който не е международно компетентен

Статията "Международната компетентност на българския съд да обезпечи бъдещ иск, по който не е международно компетентен" е публикувана за първи път в списание "Норма", брой 11, 2014 г. Тя разглежда предпоставките за учредяване на компетентността на българския съд да обезпечи иск, по който, обаче, българският съд не е международно компетентен. Това всъщност е международна компетентност относно допускане на обезпечителни мерки. Двата основни източника на международната компетентност на българския съд във визираната хипотеза са Регламент 44/2001 – „Брюксел I”, акт на международното частно право на Европейския съюз, който от началото на 2015 г. ще бъде заменен от Регламент 1215/2012, и българският Кодекс на международното частно право. Статията разглежда релевантните разпоредби на посочените източници в светлината на съдебната практика на Съда на Европейския съюз и българските съдилища. С оглед на предпоставките за учредяване на международната компетентност на българския съд в статията са анализирани особеностите на бъдещия иск, който следва да се предяви пред чуждестранен правораздавателен орган (съд или арбитраж), допустимите съгласно Регламента и КМЧП мерки за обезпечението му и постановеното в практиката на Съда на Европейския съюз изискване за „реална връзка“ между компетентния по обезпечението съд и предмета на обезпечителните мерки.