Защитна реч на Димитър Тончев пред третия държавен съд

"Защитителната реч" на Димитър Тончев представлява публикуван вариант на първата част на речта на бившия министър Тончев пред Третия държавен съд, организиран от правителството на Александър Стамболийски над правителствата по времето на войните (1913-1918). Речта си Тончев започва да държи на 30 ноември 1922 г. и произнася в продължение почти на две седмици. За подготовката й подсъдимият моли за специално разрешение държавният обвинител да получи достъп до библиотеките на Народното събрание, Софийския университет и своята лична бибилиотека. По думите на друг подсъдим д-р Петър Пешев "тая защитна реч е едно отлично съчинение по право. Тя е една енциклопедия, в която всеки юрист би намерил осветление и поука по много правни въпроси. При всичкото предубеждение у дружбашките съдии спрямо подсъдимите и те, заедно с коронните си другари, слушаха с внимание сериозната и убедителна реч, следяха, видимо слисани, необоримите, научно обоснованите, подкрепени с безспорните данни по делото, аргументи. "

Защитителна реч (PDF)